Utbøyning

Oppgave

Bestem største nedbøyning for fritt opplagret IPE300 stålbjelke

Beskrivelse: 15 01

Løsning

Fra tabeller henter vi følgende profilegenskaper for IPE300:

G = 42,2kg/m = 422N/m = 0,42N/mm

Ix = 8356cm4 = 83,6·106mm4

Tar hensyn til bjelkens egenvekt:        q = qo + G = 9,0 + 0,42 = 9,4N/mm

Bruker utbøyningsformel nr. 10 og bestemmer utbøyningen på midten

Oppgave

Bestem største nedbøyning for stålbjelken.

Beskrivelse: 15 02

Løsning

Vi har ingen formel som direkte gir oss nedbøyningen for sammensatte laster. Her må vi bruke superposisjonsprinsippet og beregne nedbøyningen for hver dellast og legge disse sammen og finne total nedbøyning. Utbøyningen pga den fordelte lasten bestemte vi i forrige eksempel. Bruker utbøyningsformel nr. 9 og bestemmer utbøyningen på midten pga punktlasten:

Total utbøyning på midten blir d=d1 + d2 = 17,1 + 20,7 = 37,8mm

Oppgave

Bestem største nedbøyning for utkragerbjelke.

Beskrivelse: 15 03

Løsning

Ser på nedbøyning for hver punktlast for seg.

Beskrivelse: 15 03

Formel nr. 6:

Beskrivelse: 15 04

Total utbøyning:

Eksempel

Bestem nedbøyning ved enden for bjelke med overheng

Beskrivelse: 15 05

Løsning

Formel nr. 8:

Formel nr. 6:

Total utbøyning: